Vi har nu ett datum för vår nyinvigning. Lördag 11 maj. Mer information om vår nyingivning kommer inom kort. Vi tackar för ert tålamod. Vänligen / GTM - teamet.

Följ projektet på vår facebooksida Guitars - The Museum facebook page

Guitars - The Museum, Skolgatan 59, 903 29 Umeå, Sweden
Guitars - The Museum: info@guitarsthemuseum.com